ضرورت بازیافت کاغذ و استفاده مجدد از آن

نقش کاغذ در زندگی ما

ماده اولیه تشکیل کاغذ را درختان تشکیل میدهند( حدود 93 درصد). در عصر الکترونیک امروز، مردم و دولت ها به فکر استفاده کمتر از آن و روی آوردن به تکنولوژی های جایگزین هستند، اما همچنان راه زیادی تا قطع وابستگی به این محصول باقی مانده است.
برای تولید کاغذ دو برابر انرژی بیشتر نسبت به تولید پلاستیک مصرف میشود. تولید هرچیزی نیاز به انرژی و مواد اولیه دارد که در مورد کاغذ نیز شامل درختان میشود. جنگل زدایی یکی از اصلی ترین مشکلات زیست محیطی است که در این دوران با آن مواجه هستیم. به طوری که طبق آمار حدود 42 درصد از کل درختان قطع شده ی جهان برای تولید کاغذ مورد استفاده قرار میگیرند. برای درک بهتر این موضوعات بهتر است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم :راه حل چیست؟

ادمک در حال تماشای علامت سوال با یک ذره بین
  • تمام زباله های کاغذ خود را بازیافت کنید. مواد کاغذی بازیافت شده یا موادی که از جنگلهای پایدار (جنگلهایی که طبق برنامه ریزی درختان آن قطع و به جای آنها درخت جوانتری میکارند تا بعد از چند سال دوباره آنها را قطع کنند) تهیه شده اند بخرید.
  • اگر از یک طرف کاغذهای دفتر خود استفاده کرده اید، به جای دور انداختن دفترچه از طرف دیگر هم استفاده کنید. این تلاش کوچک شما ضایعات کاغذ را 50 درصد کاهش میدهد.
  • هنگام ارتباط با مشتریان از ایمیل یا شبکه های اجتماعی به جای کاغذ استفاده کنید.
  • با گذاشتن کاغذهای خود در سطل های بازیافت و یا جمع آوری آنها، کارمندان و دوستان خود را تشویق کنید تا آنها هم به بازیافت کردن کاغذهای باطله علاقه مند شوند.
  • از قسمت تماس با کاغذکده با ما ارتباط برقرار کرده تا به وسیله ی بازیافت کاغذ باطله شما، به جلوگیری از قطع درختان بیشتر و استفاده مجدد از منابع تجدیدپذیر کمک کرده و سهم خود را انجام دهیم.