امحاء اسناد رسمی و محرمانه

جلوگیری از سرقت و افشای اطلاعات محرمانه شما

هرگاه به سند یا مدرکی نیاز نباشد، یا تاریخ اعتبار آنها گذشته باشد بهترین روش برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه آنها، امحای اسناد میباشد.

اسناد محرمانه شامل چه مدارکی میشود؟

بطور کلی نمیتوان در یک خط اسناد محرمانه را تعریف کرد، ولی ما به اسنادی که یک یا چند ویژگی از موارد زیر را داشته باشند محرمانه گوییم، که نیاز به امحاء دارند.

  • اسناد مالی شرکت ها و موسسات که مدت زمان استفاده قانونی آنها گذشته و امکان امحاء برای آنها وجود دارد. (طبق ماده 13 قانون تجارت و ماده 34 قانون ارزش افزوده این مدت زمان 10 سال تعیین شده است.)
  • اسناد و مدارک سفارت خانه ها و کنسولگری ها (به جهت محدود بودن مکان نگهداری و ریسک بالای نگهداری کاغذ در یک مکان به دلیل آتش سوزی و سرقت اطلاعات و...)
  • اطلاعات کارکنان و کارمندان که شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و آدرس محل زندگی و... می باشد.
  • اوراق امتحانی مدارس و دانشگاه ها که مدت زمان قانونی آنها گذشته و هزینه نگهداری را افزایش میدهند.
  • اسناد و نامه های دولتی که مدت اعتبار آنها گذشته و امکان سو استفاده از آنها وجود دارد.
  • مدارک درمانی بیمارستان ها و مدارک پزشکی بیماران (بعد از مدتی اطلاعات بیمار در سیستم ثبت میشود و دیگر نیاز به پرونده پزشکی بیمار نیست.)
  • مدارک و پرینت های کاغذی افراد در بانک ها و موسسات مالی

و همینطور تمام اسناد و مدارکی که با سرقت اطلاعات آنها خسارات جبران ناپذیری ممکن است به یک فرد و یا یک مجموعه خاص وارد شود.

شرکت ما با سابقه بیش از 25 سال تولید، سابقه ی درخشانی از خود در جهت امحاء اسناد محرمانه و حفظ محرمانگی آنها، نشان داده است. تمام مراحل امحاء و تولید مجدد محصول، در حضور نماینده شما در محل کارخانه انجام میشود.

یک کتاب که قفل شده و به صورت محرمانه نشان داده میشود

کارمندی در حال خرد کردن اسناد شرکت با دستگاه های اداری کاغذ خرد کن که حجم زیادی کاغذ تولید کرده است

فقط به خرد کردن اسناد محرمانه خود اکتفا نکنید!!!

حتما ماجرای سفارت آمریکا و دسترسی به پرونده های جاسوسی آنها را حداقل یک بار شنیده اید. همینطور میدانید اکثر آن مدارک خرد شده بودند و مجدد با چسباندن کنار یکدیگر جمع آوری شدند.

در سال 2011 میلادی دارپا ( آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا) تصمیم گرفت مسابقه ای برای دانشمندان کامپیوتر برگزار کند که جایزه ای 50 هزار دلاری داشت. هدف از برگزاری این مسابقه توسعه نرم افزاری بود که بتواند اسناد خرد شده را بازسازی و قابل خواندن کند.

خواندن بیشتر